Maatschappelijk vraagstuk

De overheid streeft naar een samenleving, waarin iedereen kan meedoen, maar zij verwacht daarbij teveel van sommige burgers. Daardoor dreigen we het tegenovergestelde te bereiken: dat mensen zich buitengesloten voelen.

Wat doen we?

 • We bieden deelnemers de mogelijkheid via ontmoeting, training, coaching en zelfhulp om zich persoonlijk te ontwikkelen;
 • We komen op voor de gezamenlijke belangen van mensen met een beperking of kwetsbaarheid op het terrein van de Wmo, toegankelijkheid, vervoer en wonen.
 • We geven gastlessen en workshops over het leven met een beperking en over zelfregie.

Sommige mensen missen bepaalde vaardigheden om mee te kunnen doen. Dat heeft een negatief effect op de kwaliteit van leven die zij ervaren. En het leidt tot hoge maatschappelijke meerkosten.

Voor wie zijn we er?

We zijn er van oorsprong voor mensen met een beperking (lichamelijk, zintuiglijk, licht verstandelijk of psychisch). Maar we hebben dat verbreed naar iedereen die meer grip wil krijgen op zijn of haar leven. Dit kan bijvoorbeeld zijn door een ziekte, een langdurige behandeling, veel tegenslagen, eenzaamheid of steeds terugkerende moeilijke situaties. Redenen kunnen ook zijn gebrek aan energie of assertiviteit, moeite met het nemen van initiatieven of wanneer je het gevoel hebt niet serieus te worden genomen.

Missie

De missie van het Zelfregiecentrum is het stimuleren van zelfregie bij alle deelnemers aan onze activiteiten.

Als organisatie ondersteunen wij in dit proces.

Wij bieden onze deelnemers:

 • oprechte aandacht: ik zie jou, ik hoor jou
 • vanuit gelijkwaardigheid
 • in een veilige omgeving

Daarbij richten wij ons op:

 • het stimuleren van eigen keuzes maken
 • het vergroten van persoonlijke invloed
 • het bevorderen van participatie

Dat doen wij door:

 • aan te sluiten bij talenten, wensen en mogelijkheden
 • vaardigheden verder te ontwikkelen en te oefenen
 • inzet van ervaringsdeskundige lotgenoten

Visie

Zelfregie omvat in onze visie alles wat met de regie over je eigen leven te maken heeft:

 • zelf keuzes maken;
 • zelfinzicht;
 • hulp vragen aan anderen.


Zelf keuzes maken

Bij veel dingen die we doen moeten we keuzes maken. Dan is het belangrijk dat het je eigen keuzes zijn.  Dat je zelf kunt beslissen hoe jouw leven er uit ziet.

Zelfinzicht

Als je antwoord kunt geven op de vragen ‘Wat wil ik?’ en ‘Wat kan ik?’, heb je al redelijk inzicht in jezelf. Wat je kwetsbaarheid ook is, zelfinzicht draagt bij aan jouw zelfregie.

Hulp vragen

Zelfregie betekent niet dat je alles alleen hoeft te doen. Je kunt hulp vragen, en de regie toch in eigen handen houden.

Op zoek naar de balans

Zelfregie betekent dat je op zoek gaat naar een balans tussen je kwetsbaarheid en je kracht. Daar liggen namelijk je mogelijkheden.

Participatie

Met meer zelfregie in je leven kun je beter voor jezelf zorgen. Alleen of met hulp van anderen. Hierdoor kun je ook beter deelnemen aan het dagelijks leven (participatie).

  Bij het Zelfregiecentrum Nijmegen kun je zelf stappen zetten.
  Samen met anderen.
  Met een steuntje in de rug.

Ontdek wie wij zijn!