Welkom bij Zelfregiecentrum Nijmegen - Voor iedereen die meer grip op het leven wenst

Meldpunt over Welzorg: wel of geen zorg?

Het Zelfregiecentrum Nijmegen zit in de Klankbordgroep van hulpmiddelenleverancier Welzorg. Daarom is het belangrijk dat we weten wat er wel en niet goed gaat in de dienstverlening. Recente signalen zijn aanleiding om een meldpunt in te richten.

Dus heb je ervaringen die je met ons wilt delen? Wij kunnen die onder de aandacht brengen van gemeente en Welzorg. Bel naar 024 7511120 (op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur). Anonieme reacties zijn ook welkom.