Welkom bij Zelfregiecentrum Nijmegen - Voor iedereen die meer grip op het leven wenst

Lobby voor meer rolstoel-plus woningen

Nijmegen heeft een tekort aan zogeheten rolstoel-plus woningen, die geschikt zijn voor mensen met een grotere rolstoel of bijzondere voorzieningen in huis of andere behoeften hebben, die om extra ruimte vragen. Dit tekort wordt door de Rolstoel Toewijzings Commissie (RTC) erkend.

Er is een landelijke trend dat Fokus mensen met een zwaardere vraag om ondersteuning de wacht aanzegt. De verantwoordelijkheid voor adequate huisvesting gaat dan over naar de gemeente en corporatie Woonwaarts. Een goed alternatief voor wie moet of wenst te verhuizen is er niet, omdat er een tekort is aan rolstoel-plus woningen in Nijmegen. De plattegrond van een Fokuswoning voldoet wel prima aan die van een rolstoel-plus woning.

Door het tekort is er het risico dat je een te krappe woning krijgt aangeboden, die bovendien op aanzienlijke afstand van je huidige woning zou kunnen liggen (van belang vanwege sociaal netwerk, pgb-werkgeverschap, dagbesteding/vrijwilligerswerk). Er loopt inmiddels een rechtszaak die draait om de vraag: wat is een rolstoel(plus) geschikte woning? De rechter moet hier nog uitspraak over doen.

Zelfregiecentrum pleit voor meer rolstoel-plus woningen, aanpasbaar bouwen (voor alle nieuwbouw) en het doen van een woonbehoefte-onderzoek onder mensen met een beperking.