Welkom bij Zelfregiecentrum Nijmegen - Voor iedereen die meer grip op het leven wenst

Leerzame bijeenkomst over sociale toegankelijkheid

Voor de fysieke toegankelijkheid voor mensen met een beperking is steeds meer aandacht. Ook de toegankelijkheid van informatie is van belang om ergens goed je weg te vinden. Daarnaast is de omgang met elkaar ook een belangrijk onderdeel van de toegankelijkheid.

Dit wordt sociale toegankelijkheid genoemd. In opdracht van het ZRCN hebben 4 studenten van Saxion Hogeschool onderzoek gedaan naar de sociale toegankelijkheid van het station en de stationsomgeving in Nijmegen. De studenten hebben op 1 februari een presentatie gegeven aan ambtenaren die betrokken zijn bij het station en de stationsomgeving.

Ze lieten zien hoe fysieke, sociale en informatietoegankelijkheid nauw met elkaar samenhangen. Bijvoorbeeld als de informatie niet duidelijk is, voelt het minder veilig. Dan ga je ergens minder snel naartoe en is er risico op isolement. Meer bomen, struiken, bloemen en kunst kunnen ervoor zorgen dat mensen zich prettiger voelen en zich daardoor ook socialer en behulpzamer gedragen, ook naar mensen met een beperking.

De resultaten zijn samengevat in een handboek sociale toegankelijkheid. De ambtenaren reageerden enthousiast op de gegeven informatie en nemen die mee in de verdere ontwikkeling van het stationsgebied.