Welkom bij Zelfregiecentrum Nijmegen - Voor iedereen die meer grip op het leven wenst

Kom in beweging!

Sporten is leuk en goed voor de gezondheid! Toch is het niet voor iedereen vanzelfsprekend. Niet iedereen voelt zich thuis in het gewone, reguliere sportaanbod. Daarom is het fijn dat er een leuke en laagdrempelige manier is om tóch (meer) in beweging te komen.

De Leefstijlgroep van het Zelfregiecentrum Nijmegen komt samen op donderdagmiddag van 14.00 tot en met 16.00 uur. In dat tijdvak is er binnenkort ook de mogelijkheid om 2 keer per maand lekker met elkaar te gaan bewegen. Dat doen we in samenwerking met de Beweegbus. De Beweegbus maakt sporten op locatie mogelijk, zowel binnen als buiten bij het Zelfregiecentrum. En altijd onder goede begeleiding en afgestemd op wat je kunt en wilt.

Wij zoeken nieuwe deelnemers die zich bij deze sportactiviteit aan willen sluiten. Bij alles staat plezier in het bewegen voorop! We vragen een eigen bijdrage van 10 euro per maand voor 2 keer sporten.

Je kunt je opgeven bij Allart Sparenburg via a.sparenburg@zrcn.nl of 06-3636 9393.