Kleine mensen

Doelgroep

Ouders van kinderen met een groeistoornis.

Werkwijze

Twee maal per jaar een bijeenkomst. Ouders kunnen hierdoor met elkaar zijn en ervaringen doorpraten. Bijvoorbeeld over de geboorte van hun kind dat een groeistoornis blijkt te hebben en de werking die dat kan hebben op het gezin en de opvoeding.
Ook kunnen zij praktische tips uitwisselen op het terrein van school, vervoer, aanpassingen en vergoedingen. Ook zijn tijdens deze bijeenkomsten lezingen en discussies over medische en sociale aspecten van school, vervoer en aanpassingen.

Contact

BelangenVereniging van Kleine Mensen, met regiocontactpersonen

www.bvkm.nl

-A A +A