HEE-groepen, Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid, RIBW

Doelgroep
Mensen met een psychische beperking.

Werkwijze
Een belangrijk uitgangspunt bij herstelondersteunende zorg is dat een cliënt nooit op één enkel aspect of kenmerk bekeken of beoordeeld wordt. Een cliënt blijft altijd een mens: hij is in de eerste plaats een burger en dan pas een cliënt.

De vraag van de cliënt bepaalt het doel van de zorg. Cliënten vragen vaak om ondersteuning bij het vergroten van de kwaliteit van hun leven. Bijvoorbeeld als het gaat om versterking van hun autonomie of persoonlijke ontwikkeling.

Meer weten?
www.ribw-nijmegenrivierenland.nl‎ 

-A A +A