Hechtingsstoornis

Door traumatische gebeurtenissen in het prilste begin van hun leven wordt de normale ontwikkeling van emoties bij kinderen verstoord. Dit uit zich in een aantal typische gedragingen, zoals onder meer een afwijzende, vijandige houding ten aanzien van (één van) de ouders en/of zorgpersonen; een zich niet kunnen hechten; een afkeer van affectieve gevoelens; verregaand manipulatief gedrag en in sommige gevallen ook agressiviteit zonder duidelijk aanwijsbare reden. Een hechtingsstoornis kan zich uiten op alle leeftijden. Bij pleeg- en adoptiekinderen komt het vaker voor, maar ook eigen biologische kinderen kunnen eraan lijden.

Activiteiten

Ondersteuning bieden door middel van informatie, onderling contact, gespreksgroepen, ontmoetingsdagen, provinciale en landelijke thema bijeenkomsten.

Contact

De Knoop, stichting voor hechtingsstoornissen

info@deknoop.org

Meer weten?

www.deknoop.org

-A A +A