Welkom bij Zelfregiecentrum Nijmegen - Voor iedereen die meer grip op het leven wenst

Gemeente Nijmegen beter bereikbaar voor doven en slechthorenden

Goed nieuws: de gemeente Nijmegen is vanaf nu beter bereikbaar voor inwoners die doof of slechthorend zijn. Met de functie Tolkcontact Telefonie kunnen inwoners via de website van de gemeente bellen in gebarentaal of tekst. Hiermee wordt de telefonische dienstverlening voor meer inwoners toegankelijk.

Op de contactpagina op de website nijmegen.nl komt de beller via de knop Tolkcontact op een speciaal belportaal. Daar kan de beller kiezen tussen communiceren in Nederlandse Gebarentaal of in tekst. Een gebarentolk of tekstbemiddelaar vertaalt het gesprek van gebaren of tekst naar gesproken Nederlands (en terug). Zo kan een doof of slechthorend persoon zonder moeite, en zonder extra kosten, bellen met de gemeente Nijmegen.