Fibromyalgie, inloop

Letterlijk duidt het begrip op pijn van bindweefsel en spieren. Bij de aandoening kunnen de patiënten last hebben van onder meer spieren, pezen, gewrichtsbanden, zenuwen en bloedvaten. Fibromyalgie is daarom ook bekend onder de naam 'weke-delenreuma'. Het verschil met andere vormen van reuma is dat het niet optreedt in gewrichten, waardoor geen blijvende vervormingen veroorzaakt worden, hetgeen bij andere vormen van reuma vaak wel het geval is.

De aandoening doet zich vooral voor bij mensen van 25 tot 40 jaar en ongeveer 80% van de patiënten zijn vrouwen. Zij wordt vooral gekenmerkt door voortdurende pijn zonder aantoonbare oorzaken. Kenschetsend voor deze ziekte is dat noch bij bloedonderzoek, noch bij röntgenopnamen enige afwijking kan worden vastgesteld.

Doelgroep

Mensen met fybromyalgie.

Activiteiten

Inloop in Onder de Toren, St Maartensstraat 34,  Elst. Van 10-12 uur op bepaalde data.

Meer weten?

Nationale Vereniging voor fibromyalgie-patiënten, provincie Gelderland, contactpersoon Marianne Roelofs: www.fesinfo.nl

-A A +A