Eetstoornis, Anorexia Nervosa en Boulimia Nervosa

Onder eetstoornissen verstaan we anorexia en boulimia. Anorexia nervosa of AN, ook magerzucht genoemd, is een aandoening die vooral bij jonge vrouwen (15 - 25 jaar) voorkomt. Anorexia nervosa kenmerkt zich door een allesoverheersend streven naar vermagering. Om dit te bereiken gaan anorexia nervosa patiënten alle middelen zoals totale voedselweigering, inname van braak- of plasmiddelen, extreme sportbeoefening of zeer energieslopende activiteiten aanwenden. Dit leidt tot extreme gewichtsvermindering met als gevolg het wegblijven van de menstruatie, obstipatie, droge huid, dor haar, gevoelsstoornissen. Anorexia nervosa gaat vaak gepaard met boulimie, dit wil zeggen een ziekelijk verhoogde eetlust.

Doelstelling
De regie op het eigen leven, inclusief - indien van toepassing - het zorgproces, kunnen hervatten.

Doelgroep
Mensen met Anorexia Nervosa / Boulimia Nervosa

Werkwijze
Ixta Noa is een landelijke zorgorganisatie die uitsluitend met ervaringsdeskundigen laagdrempelige hulp biedt. Zij bieden mensen (cliënten en vrijwilligers) herkenning, erkenning, ondersteuning en begeleiding, zodat zij de regie op hun eigen leven kunnen hervatten. Dat doen ze vanuit de inzet van eigen ervaring binnen, rondom of buiten het behandelproces om. Ze zijn zonder indicatie direct bereikbaar (zowel fysiek als online) en werken aan eigen regie in het zorgproces.

Deelnemen aan Nazorgzelfhulpgroepen is ook mogelijk.

Bijeenkomsten
Eén keer per week. Maximaal 12 deelnemers.

Contact
Ixta Noa, Bijleveldsingel 78, 6524 AE Nijmegen, tel.: 024 - 6793782, info@ixtanoa.nl

Meer weten?
www.ixtanoa.nl

-A A +A