Disclaimer

Door het bekijken van onze website stemt U in met deze disclaimer.

Alle teksten en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze mogen niet gekopieerd of gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van het Zelfregiecentrum Nijmegen of van de maker van de content. Ondanks dat het Zelfregiecentrum Nijmegen zijn uiterste best doet om te zorgen dat alle informatie op de website correct en up to date is, kan het soms voorkomen dat deze inconsistenties bevat. Het Zelfregiecentrum Nijmegen stelt delen van de website open voor discussie. Zij behoudt zich het exclusieve recht voor om, zonder opgave van reden, mensen of organisaties uit discussies te weren, en indien nodig toegang tot de website te ontzeggen.

De gebruiker van de website kan geen enkel recht ontlenen aan de content van de website. Het Zelfregiecentrum Nijmegen of de contentmakers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden.

Wet op de persoonsgegevens

Het Zelfregiecentrum zal, conform de op 25 mei van kracht geworden Wet op de persoonsgegevens (ook wel AVG), uw gegevens vertrouwelijk behandelen. We spelen uw gegevens niet door aan derden, en gebruiken uw gegevens uitsluitend voor onze deelnemersadministratie.

Het Zelfregiecentrum gebruikt uw gegevens niet voor marketingdoeleinden. We zijn verplicht uw gegevens geheim te houden; we zorgen voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens.

Voor vragen over deze maatregelen of de AVG in het bijzonder, staan wij natuurlijk voor u klaar!

-A A +A