Dementie, jongdementerenden

Dementie is een proces van achteruitgang van de hersenfuncties, veroorzaakt door onherstelbare aantasting van de hersenen. Kenmerkend zijn een voortschrijdend verlies van het geheugen, het denk- en oordeelsvermogen en een verstoorde oriëntatie in ruimte en tijd. De volgorde waarin de verschijnselen optreden kan van persoon tot persoon verschillen. Het is een proces dat in fases verloopt. In het begin is de persoon met dementie vaak onverschillig, besluiteloos, in zichzelf gekeerd, herhaalt veel, is vlug van streek. Later wordt de persoon erg vergeetachtig, vindt de weg niet meer op bekende plaatsen, gedraagt zich ongewoon. Ten slotte kan een dement persoon volledig afhankelijk worden van anderen, ook voor de alledaagse dingen.

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie.

Doelgroep

Mensen, bij wie de dementie is ontstaan voor het 65e jaar.

Bijeenkomsten

Eén keer per 2 weken een gespreksgroep als onderdeel van de indicatie voor dagbehandeling.

Twee keer per jaar is er een ondersteuningsgroep. Daar wordt bijv. uitleg gegeven over het ziektebeeld, rollen die veranderen en financiën. De deelnemers geven het onderwerp aan.

Contact

St. Joachim en St. Anna

Elly Prins, te bereiken tussen 8.30-9.00 uur of na 16.00 uur op tel. 024-322 8264 (receptie). 

-A A +A