Dementie

Dementie is een proces van achteruitgang van de hersenfuncties, veroorzaakt door onherstelbare aantasting van de hersenen. Kenmerkend zijn een voortschrijdend verlies van het geheugen, het denk- en oordeelsvermogen en een verstoorde oriëntatie in ruimte en tijd. De volgorde waarin de verschijnselen optreden kan van persoon tot persoon verschillen. Het is een proces dat in fases verloopt. In het begin is de persoon met dementie vaak onverschillig, besluiteloos, in zichzelf gekeerd, herhaalt veel, is vlug van streek. Later wordt de persoon erg vergeetachtig, vindt de weg niet meer op bekende plaatsen, gedraagt zich ongewoon. Ten slotte kan een dement persoon volledig afhankelijk worden van anderen, ook voor de alledaagse dingen.

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie.

Doelgroep

Iedereen die met dementie te maken heeft.

Bijeenkomsten

Elke derde dinsdag van de maand vanaf 19:00 uur, met uitzondering van de maanden juli, augustus en december. De informatiebijeenkomsten worden gehouden in het Oud Burgeren Gasthuis, Grand-Café De Borger, Professor Cornelissenstraat 2, 6524 PJ Nijmegen. De toegang en één consumptie zijn gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig.

De avonden worden georganiseerd in samenwerking met: Pro Persona Nijmegen, Hulpdienst Nijmegen, Swon het seniorennetwerk, Radboud Alzheimer Centrum, ZZGzorggroep en het Oud Burgeren Gasthuis.

Werkgebied

Nijmegen en omgeving.

Contact

Anja Bos: 0621446033, info@oudburgerengasthuis.nl

Meer weten?

www.alzheimer-nederland.nl

-A A +A