Welkom bij Zelfregiecentrum Nijmegen - Voor iedereen die meer grip op het leven wenst

Dagbesteding zonder indicatie

De gemeente start een proef om ontwikkelingsgerichte dagbesteding vrij toegankelijk te maken voor iedereen die niet in staat is om te werken, vrijwilligerswerk te doen of deel te nemen aan voorzieningen op het gebied van welzijn, cultuur en sport. 

Doel van de proef is dat meer mensen van de dagbesteding gebruik gaan maken en dat het makkelijker wordt om met enige begeleiding de overstap te maken naar bijvoorbeeld inloopvoorzieningen.

Via vertegenwoordiging in de Adviescommissie JMG, hebben we een bijdrage geleverd aan het JMG-advies. We vinden het criterium om te mogen deelnemen nogal willekeurig. Wie wordt nu wel en wie wordt niet toegelaten? Het mag er niet toe leiden dat aanbieders van dagbesteding een selectie maken van deelnemers met een lichte begeleidingsbehoefte (en mensen met een zwaardere begeleidingsbehoefte buiten de deur houden).  Ook hebben we ervoor gepleit om de plekken waar dagbesteding plaatsvindt veel duidelijker bekend te maken.