Training 'Wijzer Werken met Eigen Ervaring!'

Werken met Eigen Ervaring wordt: Wijzer Werken met Eigen Ervaring!
Belangstellenden kunnen zich alvast aanmelden voor de cursus die in het najaar van 2019 start.

 


Een oriëntatiecursus voor mensen die hun eigen ervaringen met de psychiatrie of psychische kwetsbaarheid willen inzetten in de praktijk


"Na deze cursus kun je jouw cliëntervaring gebruiken om anderen met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting of trainingen, individuele ondersteuning of hulp, belangenbehartiging of het deelnemen aan een cliëntenraad.
De aankomende cursus is iets veranderd ten opzichte van de laatste. De cursus bestaat nu uit 15 lessen, die zijn ingedeeld in drie blokken.

Het eerste blok staat in het teken van het vertellen je eigen verhaal – wat heb je meegemaakt, wat waren voor jou momenten van steun en herstel? Dit verhaal deel je met de medecursisten en je geeft elkaar feedback.

In het tweede blok staan praktijksituaties centraal – hoe kun je je eigen ervaringen inzetten in de praktijk? Hierbij kun je denken aan:

- werken met groepen zoals voorlichting of gastlessen geven op scholen, praktijkopleidingen of andere organisaties of het begeleiden van een cursus of lotgenotengroep;
- het werken met individuele cliënten, bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij de voorbereiding van een gesprek of als ervaringsdeskundige contact maken met mensen in de wijk;
- ‘achter de schermen’ werken als belangenbehartiger zoals zitting nemen in een cliëntenraad of een bestuur of het schrijven van stukken.
Gastsprekers komen vertellen over hoe zij hun ervaringen inzetten op deze terreinen.

Het laatste blok richt zich op het oefenen van vaardigheden die je nodig hebt om te werken met je eigen ervaringen. Daarbij gaat het vooral om communicatieve vaardigheden. Gedurende de hele cursus werk je aan je eigen, persoonlijke ontwikkelingsplan.

Als je de cursus succesvol afrondt, ontvang je een certificaat.

Aanmelden: ondersteuning@dekentering.info
Kosten: € 30,-
Locatie: De Kentering, Limoslaan 10 in Nijmegen

-A A +A