Start database zelfhulpgroepen

Welkom bij de database zelfhulpgroepen!

Deze database geeft een overzicht van zelfhulpgroepen in de regio Nijmegen. Soms zijn ook landelijke patiëntenorganisaties opgenomen als er voor die patiëntengroep alleen landelijk mogelijkheden voor zelfhulp of lotgenotencontact zijn. Voor een compleet overzicht van landelijke zelfhulpgroepen kunt u terecht op de website van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie.

Zelfhulpgroepen zijn groepen van mensen die hetzelfde probleem ervaren met het doel om daar samen iets aan te doen.

Voor lotgenoten is de waarde van zelfhulpgroepen groot. Er is sprake van erkenning (ik heb dit probleem) en van herkenning (anderen hebben dit ook). Je leert van anderen hoe zij ‘ermee leren leven’ of hoe zij zaken oplossen. Je krijgt de gelegenheid je eigen gevoelens te ordenen. Je kunt gaandeweg groeien in je rol, van ‘geholpene’ naar ‘helper’. Je kunt ook gezamenlijk aan belangenbehartiging doen.

Vanwege dit belang van zelfhulpgroepen hebben we dit overzicht gemaakt:  voor betrokkenen zelf, maar ook voor huisartsen,  leden van sociale wijkteams en professionals in zorg en welzijn, die ernaar kunnen verwijzen.  

We onderscheiden zeven hoofdcategorieën van zelfhulpgroepen:

 • Lichamelijke beperking
 • Verstandelijke beperking
 • Psychische beperking
 • Verslaving
 • Relatie en seksualiteit
 • Familiegroepen
 • Overige groepen

Omwille van de duidelijkheid staat een aantal groepen onder twee of meer hoofdcategorieën, bijvoorbeeld onder lichamelijke beperking en onder familiegroepen.

We houden deze database actueel. Mocht u desondanks een aanvulling of correctie hebben op de informatie die we geven, dan nodigen we u van harte uit deze informatie aan ons door te geven: d.philippona@zrcn.nl

Wat biedt het Zelfregiecentrum?

 • Ondersteuning bij het starten van een zelfhulpgroep
 • Training voor de trekker(s) van zo’n groep
 • Ruimte om te vergaderen
 • Lichte administratieve ondersteuning

Meer weten? Neem contact op met Caroline Spoelstra, tel. (024) 75 111 20

_________________________________________________________________________________________

Lichamelijke beperking:

Afasie

Amputatie

Astma, COPD, zeldzame longziekten

Bechterew, ziekte van (Oefen/sportprogramma)

Blind of slechtziend, Eyecontact

Borstkanker

CerebroVasculair Accident (CVA)

Chronische pijn

Coeliakie

Diabetes

Dwarslaesie

Epilepsie

Fibromyalgie, inloop

Gevoeligheid voor zon en andere straling

Hart- en vaatziekten 

HIV, HIV-café

Motorische handicap, een spraaktaalstoornis of een schisis

Multiple Sclerose, MS-Kaffee

NietAangeboren Hersenletsel (NAH), Pluryn

Paget

Parkinson, Parkinson Café en educatieprogramma

Psoriasis

Reuma

Rugpijn

Sarcoïdose

Schildklier, ziekte van de

Slechthorenden

Stoma

Vitiligo

 

Verstandelijke beperking:

Trias

GVO

Denktank LFB

 

Psychische beperking:

-113 Zelfmoordpreventie

 Alzheimer

Angst, dwang, fobie en depressie

Autisme

Autisme, Belangenvereniging Personen uit het Autisme Spectrum

Dementie

Dementie, jongdementerenden

Eetstoornis, Anorexia Nervosa en Boulimia Nervosa

Eetstoornis, Binge Eating Disorder

Eetstoornis, dwangmatig (over) eten 

Eetstoornis, Landelijke Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa

Hechtingsstoornis

HEE-groepen, Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid, RIBW

Inloop en activiteiten

Lotgenotengroep Angst, Dwang en Depressie

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Psychische beperking of verslaving, online

Psychose, Anoiksis

Psychose en jongeren, Inloopcafé De Verbinding

Psychose en Schizofrenie

Stemmen horen, steunpunt RIBW

Wisselende stemmingen

 

Verslaving:

Alcoholverslaving (AAWerkgroepen)

Gokverslaving, Anonieme Gokkers (AG-groep)

Roken, stoppen met

Verslaving aan diverse middelen

 

Relatie en seksualiteit:

Seksueel misbruik van mannen

Seksueel misbruik, verschillende doelgroepen

Vrouwen die op verkeerde mannen vallen

 

Familiegroepen:

Alcoholverslaving (Al-Anongroep)

Autisme, partners van

Autisme, vrouwen van partners met autisme (besloten groep)

Drugsverslaving, telefonische hulpdienst

Eetstoornis, Landelijke Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa

Gokverslaving, Omgeving Gokkers (OG-groep)

IrisCovery

Kleine mensen

Mantelzorg psychiatrie

NietAangeboren Hersenletsel (NAH), MEE

NietAangeboren Hersenletsel (NAH), NAH-café

Psychose, Ypsilon

Seksueel misbruik

Slechthorenden (NijWeDo)

Stotteren 

 

Overige groepen:

Beperking algemeen, MEE

Kentering, De (Psychiatrie of aanverwante zorg)

Mentale ondersteuning, Indigo

Sterker sociaal werk

Psychische beperking algemeen, Pro Persona

Stichting Koprol, sport/spel

Trimbos Instituut, kennisinstituut

-A A +A