Wil je het congres Gelijk is Gelijk in coronatijd terugkijken?Klik dan op de play button hiernaast!

Op 29 maart 2022 organiseerden we samen met Inclusie Verenigt het congres Gelijk is Gelijk in coronatijd, over inclusie van mensen met een beperking in 2040. Daarbij lag het accent op de onderwerpen wonen, toegankelijkheid en cultuur.

Rode draad: waar willen we over ongeveer 20 jaar met elkaar staan op deze belangrijke beleidsterreinen.

Tijd en plaats waren niet toevallig gekozen. Het was op deze dag precies 50 jaar geleden dat de eerste demonstratie  van jongeren met en zonder handicap plaats vond. Aanleiding daarvoor was de ontoegankelijkheid van cultureel centrum De Lindenberg in Nijmegen. We blikten daar op terug, maar gingen vooral vooruit kijken.

Een greep uit het programma: Willem Jagersma van PBT consult sprak over toegankelijkheid en design for all. Studenten Ergotherapie van de HAN presenteerden de ideale rolstoelwoning. Mari Sanders (filmmaker), Illya Soffer (directeur Iederin) en Teddy Vrijmoet (directeur De Lindenberg) gingen in gesprek over cultuur en inclusie.

Zo kort na de gemeenteraadsverkiezingen, was er uiteraard ook ruimte voor debat met (nieuwe) Nijmeegse raadsleden en bestuurders over inclusie. Verder waren er diverse optredens, werd de Broeder Tuck Award uitgereikt en presenteerde Jan Troost zijn autobiografie over 50 jaar belangenbehartiging en ondeugd.

Het congres was op de eerste plaats bedoeld voor mensen met een beperking en hun directe omgeving. Maar ook voor beleidsmedewerkers van overheden, maatschappelijke organisaties, woningbouw corporaties en zorgverzekeraars. Zo willen we bijdragen aan de dialoog over hoe het gaat, wat er leeft en vooral waar het naartoe moet. We hebben op deze dag ook een convenant gesloten met belangrijke partijen om inclusie in Nijmegen een extra ‘boost’ te geven.

 

  • Wat : congres ‘Gelijk is gelijk in coronatijd. Inclusie in 2040’
  • Wanneer : 29 maart 2022, van 10.30 – 17.00 uur
  • Hoe te volgen : online via livestreaming.

Programma 29 maart 2022

10.30u  Opening : Dagvoorzitter Jan Troost/ Jaheed  Andishmand

              en Cabaret de Gemeentereiniging.

10.40u  Integrale toegankelijkheid en design for all

              Willem Jagersma PBT consult

11.00u  Activisme als middel tot verandering

              Paul van Tright historicus

11.15u  Filmpje de Lindenberg            

              Plus terugblik en lied De lindenberg openbaar 1980

11.30u  Optreden Cabaret de Gemeentereiniging
12.00u  Lunch
13.00u  Cultuur en handicap

              Interview met Wethouder Grete Visser, Illya Soffer directeur Ieder (IN) en directeur Lindenberg Teddy Vrijmoet

13.30u  Wonen in Nijmegen en Gelderland.

              Onderzoek HAN naar de rolstoelplus woning.

13.45u  Van verleden naar de toekomst. Inclusie in Nijmegen in 2040

              Wethouder Nijmegen

14.00u  Politiek debat met Nijmeegse raadsleden en deskundigenpanel :

              Marjolein van den Broek (voorzitter APCG), Patricia van Bladel (voorzitter Gehandicaptenraad Westervoort) en Jos Kersten (directeur Zelfregiecentrum Nijmegen)

              Debatleiding : Dirk van Dorsselaar/Jan Troost

15.00u  Theater/muziek

              Twee leerlingen van de Monnikskap : Irene Pluym (zang) en Joris Berkers (theater)

              i.s.m. Cabaret de Gemeentereiniging.

15.30u  Uitreiking Broeder Tuck Award 2022 (beeldje van kunstenaar Pia Hendriks)
16.00u  Visie Gedeputeerde Provincie Gelderland

              Peter van het Hoog

16.15u  Samen verder. Wat is er nodig?

              Convenant Gemeente Nijmegen, VGZ , Woningbouwvereniging,

              Provincie Gelderland, Zelfregiecentrum Nijmegen

16.30u  Boekpresentatie : Troost Overleven 50 jaar belangenbehartiging en ondeugd
Autobiografie :  Troost Over Leven – 50 jaar belangenbehartiging en ondeugd  

Bestellen

17.00u  Sluiting

Wil je het congres Gelijk is Gelijk in coronatijd terugkijken?Klik dan op de play button hiernaast!