Chronische pijn

Pijn is een moeilijk te omschrijven en te vatten begrip. De pijnbeleving en -tolerantie is van persoon tot persoon verschillend. Sommige pijnen hebben een duidelijk aanwijsbare oorzaak en kunnen dan ook gericht worden aangepakt. Andere pijnen zijn van onbekende oorsprong, men kan dan enkel aan symptoombestrijding doen. Hoe het ook zij, de voortdurende confrontatie met ernstige pijn werkt verlammend in de beroepsuitoefening, de sociale contacten en het dagelijks leven.

Activiteiten

Lotgenotencontact via de stichting Pijn-Hoop.

Contact

Anne Moen, Arnhem, 026-3233146

Monique Duppen, Elst, 0481-351410

Meer weten?

www.pijn-hoop.nl

-A A +A