Welkom bij Zelfregiecentrum Nijmegen - Voor iedereen die meer grip op het leven wenst

Bouw meer rolstoel-plus-woningen

Er is een tekort aan zogeheten rolstoel-plus woningen voor mensen met een groter type rolstoel of een grotere zorgvraag. Afgelopen jaar hebben vier stagiaires van de HAN Ergotherapie gedurende een halfjaar onderzoek gedaan. Zij hebben op basis van interviews met voornamelijk mensen in een (groter type) rolstoel een programma van eisen voor rolstoel-plus-woningen ontwikkeld. Dit is vertaald in drie type woningen met een vloeroppervlak dat, zo blijkt achteraf, dicht in de buurt komt van Fokuswoningen.

Een tweede groep stagiaires heeft zich gericht op de behoefte aan zorg in dergelijke woningen. Uit dit tweede onderzoek komt ‘eigen regie’ als kernbegrip naar voren, naast vier sleutelwoorden: bejegening tussen rolstoelgebruiker en zorgverlener, verwachtingen van de situatie en van elkaar, flexibiliteit en stabiliteit rondom de zorgverlening. Zie de onderzoeksverslagen via de onderstaande links:

Infographic PO tentoonstelling

Wetenschappelijk artikel

Eindverslag: Wij willen ook wonen