Blind of slechtziend - Eyecontact

Blindheid is volgens de WHO-definitie een visuele handicap, waarbij iemand minder ziet dan 1/20; of minder dan 1/10 en een sterk beperkt gezichtsveld heeft. Een visuele handicap, waarbij iemand minder ziet dan 1/3 maar niet aan deze criteria voldoet heet slechtziendheid. De oorzaak van blindheid kan gelegen zijn in de ogen, de oogzenuw of de hersenen. Zowel blinden als slechtzienden kunnen gebruikmaken van hulpmiddelen als blindenstok, blindengeleidehond, braille, voorzieningen in een computer die tekst kan voorlezen, enzovoorts.

Doelgroep: Mensen met een visuele beperking.

Bijeenkomsten
Groep 'Eyecontact' is een zelfhulpgroep van slechtziende en blinde mensen die samen problemen aanpakken die ze tegenkomen. De groep komt elke 2e dinsdag van de maand bij elkaar in het Zelfregiecentrum Nijmegen.
Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur
Kosten: geen
Contact: secretariaat@zrcn.nl of bel naar het Zelfregiecentrum: (024) 7511120. Vraag naar Birgit van der Putten.

-A A +A