Welkom bij Zelfregiecentrum Nijmegen - Voor iedereen die meer grip op het leven wenst

Blij met plannen nieuwe college

Op 9 juni heeft het nieuwe college haar plannen gepresenteerd voor de komende vier jaar. Deze pakken op verschillende terreinen gunstig uit voor mensen met een beperking. Zo komt er 300.000 euro per jaar extra beschikbaar voor het Actieprogramma Inclusie. Deze middelen worden ingezet als ‘smeerolie’ om sneller verschil te maken voor mensen met een beperking op alle leefgebieden: van zorg, welzijn en onderwijs tot werk en inkomen.

Er komt ook een woonbehoefte-onderzoek. “Daarin nemen we de behoefte aan rolstoelgeschikte woningen en knelpunten bij het vinden hiervan mee.”

Een derde belangrijke wens die in vervulling gaat: er komt een ombudsfunctie voor het sociale domein. Als inwoners er niet uitkomen met organisaties, kunnen ze terecht bij de ombudsfunctie. Deze zorgt ook voor een jaarlijks overzicht van klachten bij partners van de gemeente.

Andere maatregelen
• De Meedoen-regeling wordt uitgebreid (er valt steeds meer te kiezen en wordt voor meer mensen toegankelijk: de inkomensgrens gaat naar 140% sociaal minimum).
• “We brengen de mogelijkheden in kaart om de kwaliteit en service van hulpmiddelen te verbeteren”
• “Als er een nieuw landelijk experiment komt voor een integraal persoonsgebonden budget, doen we mee.”
• “Het aannemen van ervaringsdeskundigen binnen de gemeente maken we onderdeel van de werving en selectie van nieuwe medewerkers.”

Op 9 juni heeft het nieuwe college haar plannen gepresenteerd voor de komende vier jaar. Deze pakken op verschillende terreinen gunstig uit voor mensen met een beperking. Zo komt er 300.000 euro per jaar extra beschikbaar voor het Actieprogramma Inclusie. Deze middelen worden ingezet als ‘smeerolie’ om sneller verschil te maken voor mensen met een beperking op alle leefgebieden: van zorg, welzijn en onderwijs tot werk en inkomen.
Er komt ook een woonbehoefte-onderzoek. “Daarin nemen we de behoefte aan rolstoelgeschikte woningen en knelpunten bij het vinden hiervan mee.”
Een derde belangrijke wens die in vervulling gaat: er komt een ombudsfunctie voor het sociale domein. Als inwoners er niet uitkomen met organisaties, kunnen ze terecht bij de ombudsfunctie. Deze zorgt ook voor een jaarlijks overzicht van klachten bij partners van de gemeente.

Succesvolle lobby
We mogen spreken van een succesvolle lobby, die we hebben gevoerd. Die begon met ‘Alle 13 goed’: een stuk dat partijen konden betrekken bij hun verkiezingsprogramma. We hebben dat met bijna alle partijen ook mondeling besproken. Vlak voor de verkiezingen hebben we online nogmaals een goed debat met raadsleden gevoerd over diverse thema’s. Tijdens de college-onderhandelingen hebben we nogmaals een top vijf van onderwerpen gepresenteerd, die we belangrijk vinden. Ook persoonlijke contacten zijn benut.

Wethouders
Het nieuwe college bestaat uit Groen Links, Stadspartij Nijmegen en D’66. Grete Visser (D’66) is verantwoordelijk voor zorg, wonen en onderwijs. Cilia Daamen (Groen Links) heeft onder meer welzijn in haar portefeuille. Jean Paul Broeren (Stadspartij) gaat over de openbare ruimte en partijgenoot John Brom over werk en Inkomen en armoedebestrijding. Noël Vergunst blijft van stedelijke ontwikkeling.