Welkom bij Zelfregiecentrum Nijmegen - Voor iedereen die meer grip op het leven wenst

Bijeenkomst voor de visie op wonen en zorg

Op donderdag 22 februari van 17.00 tot 19.00 uur organiseert de gemeente Nijmegen een bijeenkomst voor mensen die wonen in Nijmegen en die daarbij ondersteuning of zorg nodig hebben of bijvoorbeeld behoefte hebben aan een bijzondere woning. Nijmegen werkt aan een visie op wonen en zorg. Die is nodig, want we leven in een tijd van krapte als het gaat om huisvesting, maar ook krapte aan zorgpersoneel. Dat betekent dat we als gemeente goed moeten nadenken over hoe we wonen en zorg in deze stad voor iedereen mogelijk kunnen maken en dat we keuzes moeten maken. De gemeente wil daarom weten wat u belangrijk vindt als het gaat om dit onderwerp. De gemeente hoort graag van u wat goed gaat, maar wil ook graag weten wat er niet goed gaat. De gemeente nodigt u daarom van harte uit om daarover met haar te praten.

Gezien het tijdstip wordt er voor soep en broodjes gezorgd. De bijeenkomst vindt plaats in het restaurant van het stadhuis. De definitieve uitnodiging met het programma volgt en stuurt de gemeente u later per mail op, als u zich heeft opgegeven. Opgeven kan door te  mailen naar woonzorgvisie@nijmegen.nl met de melding dat u komt.