Welkom bij Zelfregiecentrum Nijmegen - Voor iedereen die meer grip op het leven wenst

Bestuurslid portefeuille Marketing en Communicatie

Voorzitter vergadering

ZRCN zoekt bestuurslid voor portefeuille marketing en communicatie

Zelfregiecentrum Nijmegen is een stichting, die beoogt bij te dragen aan inclusie van iedereen die meer grip op het leven wenst.Dit kan bijvoorbeeld zijn vanwege een beperking, een langdurige behandeling, veel tegenslagen, eenzaamheid of steeds terugkerende moeilijke situaties. Redenen kunnen ook zijn gebrek aan energie of assertiviteit, moeite met het nemen van initiatieven of wanneer je het gevoel hebt niet serieus te worden genomen.

Wij zetten ons niet alleen in voor persoonlijke ontwikkeling van deelnemers, maar ook voor bewustwording bij de omgeving van mensen met een beperking of kwetsbaarheid. Daarnaast  behartigen we hun collectieve belangen via inspraak en advisering.

Voor de portefeuille ‘Marketing en communicatie’ zijn wij op zoek naar iemand met kennis en ervaring op deze terreinen, bij voorkeur met een commerciële achtergrond of instelling. Affiniteit met de doelgroep is een voorwaarde.

ZRCN is een platte organisatie, met korte lijnen. Het bestuur opereert op enige afstand van de werkvloer en komt eens per acht weken bijeen, om het beleid in grote lijnen te bepalen. We werken met zo’n 100 vrijwilligers en 5 fte aan beroepskrachten. De deelnemers en vrijwilligers zijn vertegenwoordigd in een Participatieraad, die het bestuur gevraagd en ongevraagd kan adviseren.

Interesse?

Als uw interesse is gewekt, nodigen wij u van harte uit om te reageren. U kunt nadere informatie opvragen bij Wim Hompe, voorzitter van het bestuur, tel. 06 22952685 of Jos Kersten, directeur. U kunt uw belangstelling ook direct per mail kenbaar maken: w.hompe01@chello.nl of j.kersten@nijmegen.nl. De functie als bestuurslid is onbezoldigd.