Welkom bij Zelfregiecentrum Nijmegen - Voor iedereen die meer grip op het leven wenst

Bestuurslid portefeuille Marketing en Communicatie

Voorzitter vergadering

ZRCN zoekt bestuurslid voor portefeuille marketing en communicatie

Zelfregiecentrum Nijmegen is een stichting die deelnemers de mogelijkheid biedt om zich via ontmoeting, training, coaching en zelfhulp persoonlijk te ontwikkelen. We komen op voor de gezamenlijke belangen van mensen met een beperking of kwetsbaarheid op het terrein van de Wmo, toegankelijkheid, vervoer en wonen. We geven gastlessen en workshops over het leven met een beperking en over zelfregie.

Voor de portefeuille ‘Marketing en communicatie’ zijn wij op zoek naar iemand met kennis en ervaring op deze terreinen, bij voorkeur met een commerciële achtergrond of instelling. Affiniteit met de doelgroep is een voorwaarde.

ZRCN is een platte organisatie, met korte lijnen. Het bestuur opereert op enige afstand van de werkvloer en komt eens per acht weken bijeen, om het beleid in grote lijnen te bepalen. We werken met zo’n 100 vrijwilligers en 5 fte aan beroepskrachten. De deelnemers en vrijwilligers zijn vertegenwoordigd in een Participatieraad, die het bestuur gevraagd en ongevraagd kan adviseren.

Interesse?

Als uw interesse is gewekt, nodigen wij u van harte uit om te reageren. U kunt nadere informatie opvragen bij Wim Hompe, voorzitter van het bestuur, tel. 06 22952685 of Jos Kersten, directeur. U kunt uw belangstelling ook direct per mail kenbaar maken: w.hompe01@chello.nl of j.kersten@zrcn.nl. De functie als bestuurslid is onbezoldigd.