Beperking algemeen (MEE)

Kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, visuele en/of auditieve beperking, vorm van autisme, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel en psychische problematiek.

Werkwijze

MEE Gelderse Poort biedt onafhankelijke individuele dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen voor mensen met een beperking. Zelfregie en meedoen in de samenleving staan centraal. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning.

MEE ondersteunt mensen met een beperking op alle levensgebieden en in alle levensfasen, op het gebied van opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken. MEE staat naast de cliënt, helpt de eigen kracht te versterken en de mogelijkheden van iemands netwerk te benutten. Kennis en ervaring zet MEE in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking.

De ondersteuning van MEE is in principe kortdurend. De inzet is erop gericht dat cliënten zo snel mogelijk zelf weer verder kunnen en de regie over hun eigen leven kunnen nemen. Een indicatie of verwijsbrief is niet nodig. De ondersteuning is gratis

Bijeenkomsten

Naast informatie, advies en individuele begeleiding die MEE Gelderse Poort u kan geven, organiseren ze ook verschillende cursussen. U ontmoet dan mensen in vergelijkbare situaties met vergelijkbare vragen. Ook kunt u ervaringen en tips uitwisselen en uw gedachten en gevoelens met anderen delen. U leert, luistert, praat en denkt mee in een ontspannen sfeer.

Voorbeelden van groepen en cursussen: een groep van broertjes en zusjes van kinderen met een beperking; vriendengroepen en partnergroepen voor mensen met autisme; lotgenotencontact voor partners/verwanten van mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel; weerbaarheidstrainingen voor vrouwen en mannen; sociale vaardigheidstraining en verschillende gespreksgroepen van ouders.

Voor meer inhoudelijke en organisatorische informatie zie de website van MEE Geldersepoort. Deelname is gratis.

Werkgebied

De gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Ubbergen, Wijchen

Contact

MEE Gelderse Poort, Kantoor Nijmegen/bezoekadres: De Ruyterstraat 242, 6512 GG Nijmegen (open inloop 9-12.30u). Tel.: 088-6330000. E: info@meegeldersepoort.nl

Meer weten?

www.meegeldersepoort.nl

-A A +A