Welkom bij Zelfregiecentrum Nijmegen - Voor iedereen die meer grip op het leven wenst

Appeltjes van Oranje: het is nu mogelijk om te stemmen!

Met onze ‘inloop nieuwe stijl’ is het Zelfregiecentrum Nijmegen genomineerd voor een Appeltje van Oranje van het Oranje Fonds. De winnaar krijgt 15.000 euro voor zijn project. Van maandag 11 tot en met woensdag 20 januari vindt er een stem-tiendaagse plaats om publieksstemmen te verzamelen. Waarom je op ons zou stemmen? Dat lees je hieronder.

Wij geloven dat het vergroten van zelfregie ontzettend belangrijk is voor iemands welzijn. Daarbij hebben we oog voor drie basisbehoeften, die voor elk mens levenslang gelden en die in alle culturen bestaan: autonomie ervaren (eigen keuzes maken), over competenties beschikken (vaardigheden inzetten) en verbinding voelen (met belangrijke andere personen). Als je de regie over je leven hebt en zelf kunt bepalen wat je wilt en wat je nodig hebt (autonomie), draagt dat bij aan meer vertrouwen, vitaliteit en tevredenheid, ondanks eventuele beperkingen. Bij het Zelfregiecentrum / de inloop leer je als deelnemer: wat wil ik (autonomie)? Wat kan ik/ wat heb ik nodig (competenties)? En waar kan ik mezelf zijn en kom ik tot mijn recht (verbinding)?

Eerder konden bezoekers tijdens de inloop binnenkomen voor koffie, thee, een praatje en een spelletje. Dit werkte goed, maar belichtte vooral de basisbehoefte ‘verbinding’. Bij de inloop nieuwe stijl komen ook de andere twee basisbehoeften (autonomie en competentie) aan bod.

Draag je ons een warm hart toe, stem dan vanaf 11 januari op ons. Hier lees je ook nog meer over onze inloop.

De link naar de stempagina is: https://www.appeltjevanoranje.nl/projecten/de-inloop-nieuwe-stijl