Amputatie

Men moet door het leven met een ontbrekend (deel van een) ledemaat en leren omgaan met het gebruik van een arm- of beenprothese. Het aanvaarden en het leren omgaan met de amputatie is een heel karwei. De steun van een lotgenoot kan hiertoe positief bijdragen; lotgenoten voelen door hun eigen ervaringen vaak beter aan waar de ander het moeilijk mee heeft. Dat kan er bijvoorbeeld in resulteren dat de geamputeerde weer actief durft te worden en dat hij zijn zelfbeeld positief herstelt.

Doelstelling

Het doel van lotgenotencontact is om een ieder in staat te stellen in contact te komen met iemand die ruime ervaring heeft met het geamputeerd zijn en/of het gebruik van een arm- of beenprothese. Bij een lotgenoot kunnen geamputeerden een luisterend oor, begrip, erkenning, herkenning, praktische informatie en steun vinden. Een lotgenotencontactpersoon kan eventueel tips geven, verwijzen naar verschillende instanties of op zoek gaan naar specifieke informatie.

Doelgroep

Mensen die een arm- of beenamputatie moeten ondergaan of die (kort geleden) geamputeerd zijn.

Werkwijze

Lotgenotencontact is mogelijk via individuele contacten: telefonisch, persoonlijk en eventueel per e-mail. 

Het lotgenotencontact is bedoeld als aanvulling op de professionele begeleiding door artsen en andere hulpverleners. Een professionele hulpverlener is een deskundige op zijn werkgebied. Een lotgenotencontactpersoon is een ervaringsdeskundige, dus deskundig door de ervaring die hij heeft gekregen op het gebied van amputatie en gebruik van een prothese.

Lotgenotencontact betekent ook leren van elkaar doordat je dezelfde taal spreekt. En dat geldt ook op het gebied van humor: alleen onder lotgenoten herken je vaak dezelfde humor en lach je af en toe om dezelfde soms cynische grappen, wat relativerend kan werken.

De groep lotgenotencontactpersonen heeft onderling contact met elkaar. Daardoor kan desgewenst ‘lotgenotencontact op maat’ geregeld worden: contact met iemand met een vergelijkbare situatie wat betreft leeftijd, geslacht, soort amputatie (niveau, oorzaak) enzovoort.

Lotgenotencontactpersonen, mannen en vrouwen, zijn zeer verschillend: in leeftijd, met gezinnen, alleen levend, jong of oud, en met diverse redenen voor de ondergane amputatie. Ze wonen door het hele land. Lotgenotencontactpersonen hebben allerlei verschillende amputatieniveaus: eenzijdig/ tweezijdig , arm-, bovenbeen- of onderbeenamputatie, door de knie of door de voet.

Deze groep lotgenotencontactpersonen krijgt deskundigheidsbevordering in de vorm van gezamenlijke bijeenkomsten met verschillende onderwerpen en sprekers zoals: de voorzieningen binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, omgaan met verlieservaringen na amputatie, cursus telefonisch lotgenotencontact, etc.

Contact

Landelijk Voorlichtingscentrum voor Geamputeerden.

De namen en telefoonnummers van de lotgenotencontactpersonen staan op de website www.lvvg.nl en in de Nieuwsbrief vermeld. Men kan rechtstreeks contact opnemen met één van de lotgenotencontactpersonen (meestal iemand uit de omgeving). Als men contact opneemt met het Landelijk Secretariaat geeft deze een telefoonnummer door van iemand in de buurt.

lotgenoten@lvvg.nl

Meer weten?

http://amputees.nl/index.php

-A A +A