Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie.

Dementie is een proces van achteruitgang van de hersenfuncties, veroorzaakt door onherstelbare aantasting van de hersenen. Kenmerkend zijn een voortschrijdend verlies van het geheugen, het denk- en oordeelsvermogen en een verstoorde oriëntatie in ruimte en tijd. De volgorde waarin de verschijnselen optreden kan van persoon tot persoon verschillen. Het is een proces dat in fases verloopt. In het begin is de persoon met dementie vaak onverschillig, besluiteloos, in zichzelf gekeerd, herhaalt veel, is vlug van streek. Later wordt de persoon erg vergeetachtig, vindt de weg niet meer op bekende plaatsen, gedraagt zich ongewoon. Ten slotte kan een dement persoon volledig afhankelijk worden van anderen, ook voor de alledaagse dingen. 

De Stichting Alzheimer Nederland, Afdeling Regio Nijmegen organiseert verschillende activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten, en wijst de weg naar hulp in uw omgeving.

Contact

j.robeerst@gmail.com 

Meer weten?

http://www.alzheimer-nederland.nl/hulp-en-advies/regionale-afdelingen/af...

-A A +A