Welkom bij Zelfregiecentrum Nijmegen - Meer grip op je leven!

Alle 13 goed! Speerpunten ZRCN voor verkiezingen gemeenteraad

Politieke partijen schrijven druk aan hun verkiezingsprogramma. We willen ze daarbij een handje helpen met ‘Alle 13 goed’: speerpunten die wij als Zelfregiecentrum belangrijk vinden. We zetten ze hier (samengevoegd tot 10 punten) kort op een rij.

1 Reserveer een budget voor het uitvoeren van de Lokale Inclusie Agenda.

2 Richt binnen de gemeente een kernteam voor mensen met een licht verstandelijke beperking op.

3 Wmo: borg de rechtspositie van inwoners, zorg voor goede informatievoorziening en investeer in kwalitatief onderzoek door ervaringsdeskundigen.

4 Zet structureel ervaringsdeskundigen in.

5 Wonen: erken het tekort aan rolstoel-plus woningen; voer een woonbehoefte-onderzoek uit onder mensen met een beperking; maak weer beleid van aanpasbaar bouwen.

6 Toegankelijkheid: veranker de Integrale Toegankelijkheids Standaard (ITS) als norm; voer weer een stimuleringsregeling toegankelijkheid in; stel een gemeentelijke aandachtsfunctionaris toegankelijkheid aan.

7 Auditieve toegankelijkheid: realiseer goede hoor-voorzieningen voor collectief gebruik; voer campagne om sociale toegankelijkheid te bevorderen; financier een hoorhulpmiddelen-spreekuur.

8 Vervoer: voorkom splitsing Wmo-vervoer en aanvullend openbaar vervoer; maak de oversteek van de busbaan bij het station veilig (voor mensen met een visuele beperking).

9 Arbeid & inkomen: versimpel regels zodat arbeid loont, start een sociale werkvoorziening 2.0; durf als gemeente te experimenteren met de Participatiewet; regel juridische begeleiding; pas de kostendelersnorm soepel toe.

10 Maak passend onderwijs inclusief.