Aankondiging Nijmeegse Bindingsavond 2019 - ‘Heft in eigen handen?’

Datum: 
dinsdag, 16 april, 2019

Vorig jaar op 11 oktober vond een Bindingsdag plaats waar cliëntenraden uit de regio Nijmegen elkaar ontmoet hebben. Zij hebben uitgewisseld wat voor cliënten van belang is bij alle veranderingen op het vlak van Zorg en Welzijn. Deze dag was een groot succes. Er is afgesproken om in het voorjaar weer bijeen te komen en dan ook politici uit de stad en regio uit te nodigen.
De volgende bijeenkomst wordt een Bindingsavond, georganiseerd door cliënten en politici gezamenlijk. Cliëntenraden en politici worden uitgenodigd om uit te wisselen waar cliënten tegen aan lopen als zij het heft over hun leven in eigen handen willen nemen, hoe cliëntenraden signalen over kunnen brengen en invloed kunnen hebben en wat de gemeente kan doen om de voorwaarden daartoe te scheppen.
Mensen raken makkelijker in gesprek als er ruimte is voor ontspanning en informele ontmoeting. Daarom beginnen we de avond met gezamenlijk tafelen.

Voorlopig programma
17:00 Inloop/welkom met koffie
17:30 Ontmoeting tijdens buffet met soep en broodjes
18:30 Plenaire inleiding
19:00 Thema-tafels: -  eigen regie en eigen keuze, - ervaringsdeskun-digheid, - zorg en participeren in de wijk
20:00 Plenaire conclusies
20:30 Afsluiten met borrel
21:00 Naar huis

Informatie
Datum: dinsdag 16 april
Tijd: van 17.00 uur tot 21.00 uur
Plaats: Wijkatelier Lindenholt, Nijmegen
Wie: alle cliëntenraden regio Nijmegen, wethouders en raadsleden Zorg en Welzijn, regio Nijmegen 

Noteer de datum vast in jullie agenda, een definitieve uitnodiging volgt na de carnavalsvakantie.
Namens Cliëntenraad RIBW NR, De Kentering, Zelfregiecentrum Nijmegen, Inge van Dijk (VVD Nijmegen), Mea Verbunt (PvdA Nijmegen)

-A A +A