Blind of slechtziend (Eyecontact)

Blindheid is volgens de WHO-definitie een visuele handicap, waarbij iemand minder ziet dan 1/20; of minder dan 1/10 en een sterk beperkt gezichtsveld heeft. Een visuele handicap, waarbij iemand minder ziet dan 1/3 maar niet aan deze criteria voldoet heet slechtziendheid. De oorzaak van blindheid kan gelegen zijn in de ogen, de oogzenuw of de hersenen. Zowel blinden als slechtzienden kunnen gebruikmaken van hulpmiddelen als blindenstok, blindengeleidehond, braille, voorzieningen in een computer die tekst kan voorlezen, enzovoorts.

Doelgroep

Mensen met een visuele beperking.

Bijeenkomsten

Groep "Eyecontact": een zelfhulpgroep van slechtziende en blinde mensen die samen problemen aanpakken die ze tegenkomen. De groep komt bijeen in het Zelfregiecentrum Nijmegen.

Contact

zelfhulp@wig.nl of bel naar het Zelfregiecentrum: (024) 7511120 (vraag naar Jos Kersten).

-A A +A